Zakończenie  

W sierpniu 1995 roku wyciągnięto ostatni wózek węgla szybem Kościuszko i zlikwidowano odrębny Ruch Ignacy  Kopalni Rydułtowy. W taki sposób kopalnia Hoym- Ignacy- Ruch Ignacy Kopalni Rydułtowy stała się Kopalnią Zabytkową w dniu 19.9.1999 roku, kiedy to powstało Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Na przełomie 1996-2010 roku zlikwidowano: 

 • szyb Marian i Sokolnię (1999),
 • budynek starej łaźni (2005),
 • budynek działu górniczego(2006),
 • przybudówki szybu Kościuszko (2008),
 • budynek elektrowni (2009),
 • lampownię i nową łaźnię (2009), 
 • dwa wentylatory główne (2009),
 • linociąg z mostem nad drogą (2000),
 • budynek Sztygarki dawnego zarządu (październik 2012),
 • 90m komin kotłowni (2.11.2012 godz.21)

Szyb Kościuszko unieruchomiono w październiku 2006 roku. W latach 2006-2008 został zasypany granitem.

W sierpniu 2008 odbył się ostatni wyjazd załogi szybem Głowacki i jego unieruchomienie. Obydwa te zdarzenia na szybach,  których byłem naocznym świadkiem, przeżywałem jako emeryt, członek Koła SITG Ignacy dawnego dozoru i byłych pracowników kopalni.

Koło SITG – Ignacy powstało w dniu 17 listopada 2003 roku i w tym roku (2013) obchodzi dziesięciolecie działalności.

 

Tablica w kościele Bożego Ciała i św Barbary w Niewiadomiu
 

W celu upamiętnienia załogi  kopalni Hoym- Ignacy w dniu 4.12.2012 roku,  w 220 rocznicę górnictwa na naszym terenie,  poświęcona została tablica pamiątkowa przez Arcybiskupa Damiana Zimonia w kościele Bożego Ciała i Świętej Barbary w Niewiadomiu Górnym , z inicjatywy członków Koła SITG- Ignacy. 
Za kilkanaście lat,  nie będą  już żyli górnicy  tej kopalni, ale pozostanie po nich ta tablica, niemy świadek historii kilku pokoleń górników tej kopalni. 

 

Zabytkowa Kopalnia Ignacy od zachodniej strony.(2012)

 

Zabytkowa Kopalnia Ignacy od wschodniej strony.(2013)  

 


              Radlin 20.06.2013

Joachim Rduch

 


  

  Materiały:

 1.  inż. Eryk Markiewka : materiały i notatki własne oraz opracowanie „Rozwój Techniczny Kopalni Ignacy („Hoym”) 1792-1967
 2. Rduch Joachim : notatki własne z lat 1966-1990
 3. Dział Mierniczy KWK Rydułtowy : plany wybieranych pokładów z lat 1960-1996
 4. Rduch Joachim : album pracowników kopalni z lat 1904-1995
 5. Rduch Joachim : spisy pracowników po 1945 roku do końca wydobycia.
 6. Wywiady z byłymi pracownikami i dozorem w latach 2011-2013

 

Kopalnia Zabytkowa „ Ignacy”.

Książki:

 1. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Roli. Kopalnia Węgla Kamiennego „ Rydułtowy”(wyd.1992)
 2. Maria Zofia Smołka. Dzieje Kopalni „ Ignacy” („ Hoym”) 1792-2001 (wyd. 2001)
 3. Andrzej Adamczyk. Kopalnia Węgla Kamiennego Hoym Ignacy 1792-1967-2011(wyd. 2011)
 4. Eryk Markiewka. Kalendarium Kopalni „Ignacy”( Hoym) 1792-1967. Uzupełnione 2008.