XX Gwarki HOYM

Rok 2019 » XX Gwarki HOYM

23 listopad 2019

foto

W sobotę 23 11.2019 o godzinie, na Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu, odbyły się Tradycyjne, XX Gwarki HOYM zorganizowane przez ICK w Rybniku, Koło Sniora Sitg Ignacy i Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. Do wspólnych śpiewów i zabawy przygrywał zespół Rekiny z Nacyny.

 

 Skrót z XX Gwarków Hoym link:https://youtu.be/JSHceGjacVs