• Zarząd koła seniorów to:
   - prezes- Stanisław Wypiór
   - w-ce prezes - Andrzej Kowalski
   - skarbnik - Joachim Rduch
   - sekretarz - Jerzy Latoń   - Od 22-01-2008 Ryszard Woźniak / od 21-01-2010 Mirosław Wilczek
   - członek zarządu - Hubert Mojżesz
   /Zmiana nastąpiła w związku z rezygnacją J. Latonia w 2008 i Ryszarda Woźniaka w 2009/

  • W skład komisji rewizyjnej wchodzą :
   - przewodniczacy - Stanisław Drobot
   - zastepca - Ryszard Woźniak  Od 22-01-2008 Jerzy Latoń
   - członek - Waldemar Szewczyk