Sprawozdanie za roku 2016 i zamierzenia na rok 2017

Rok 2017 » Sprawozdanie za roku 2016 i zamierzenia na rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Koła SITG Ignacy w Niewiadomiu za 2016 rok.

Zorganizowane spotkania, wycieczki i okolicznościowe imprezy.

  1. Zabawa karnawałowa 9 stycznia .

  2. Spotkanie Noworoczne 20 styczeń.

Kolejne spotkania organizował z-ca Prezesa Joachim Rduch od 20 stycznia 2016 roku.

Z powodu zawieszenia działalności Prezesa Stanisława Wypior i zaniechania działalności sekretarza Kol. Ryszarda Woźniak, jako skarbnik Koła podjąłem się dalszego prowadzenia Koła Ignacy warunkowo w 2016 roku. Zwróciłem się do członków Koła o większe zaangażowanie w organizacji spotkań i imprez okolicznościowych zgodnie z planem pracy na ten rok.

  1. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 5 marca, (Restauracja Platinum)(udział wzięło 48 osób).

  2. Spotkanie najstarszych pracowników kopalni Ignacy( ICK Niewiadom) w dniu 5 kwietnia(70 osób).

  3. Święto kwitnących azalii w Pisarzowicach, 19 maj (członków 20, innych 29).

  4. Wyjazd do Chorwacji w dniach1-12 czerwca (20 osób).

  5. Noc Świętojańska „ Gzel” w dniu23 czerwca(38 osób).

  6. Spotkanie integracyjne w Maximusie 13 lipca(35 osób)

  7. Wyjazd do Białego Dunajca i Zakopanego,(Termy Podhalańskie) 5-8września(43 osoby)

  8. Spotkanie integracyjne w „ Feniksie” 21.9.2016 (44 osoby)

  9. Pożegnanie lata na integracyjnym spotkaniu z okazji 55 rocznicy ślubu Natalii i Zygmunta Kopyciok 5.10.2016 w „ Zakątku Smaku”.(43 osoby)

  10. XVII Gwarki odbyły się 26 listopada. Udział wzięły 22 osoby Koła SITG Ignacy, które to zorganizowały. Uczestników w sumie około 100 osób.

  11. W dniu 30.11.2016 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła połączone z wyborem nowego Zarządu Koła SITG Ignacy.

Przybyło na nie 28 kolegów z 37 członków.

Prezesem został Joachim Rduch.

Do Zarządu weszli:

Mirosław Wilczek z-ca Prezesa

Jerzy Latoń – skarbnik

Lucjan Nosiadek- sekretarz

Ilona Froncek- członek

Komisja rewizyjna w składzie:

Stanisław Drobot- przewodniczący

Norbert Smołka- członek

Eryk Grosman- członek

  1. W dniu 4.12.2016 członkowie Koła brali udział w uroczystym obiedzie razem z małżonkami, z okazji Barbórki w Gospodzie w Niedobczycach.(50 osób)

  2. Spotkanie Opłatkowe zaplanowano w dniu 20.12.2016 w Zakątku Smaku w Niedobczycach. Udział wzięło 46 osób członków Koła z małżonkami.

Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym okresie Koła wykazali się pomocą dla utrzymania więzi koleżeńskiej i organizacji wszystkich zaplanowanych spotkań.

 

Prezes Koła SITG Ignacy 

Joachim Rduch

 

===========================================

 

Założenia planu pracy Koła SITG Ignacy na rok 2017

( może być korygowany)

  1. 17 styczeń- Posiedzenie Zarządu Koła SITG Ignacy.

  2. 19 styczeń- Spotkanie Noworoczne(Plan pracy i zabawa karnawałowa).

  3. 16 luty- Spotkanie miesięczne z podsumowaniem 2016 roku. ICK Niewiadom.

  4. 9 marca- Dzień Kobiet. Feniks.

  5. 23 marca- Spotkanie miesięczne. ICK

  6. 20 kwietnia- Spotkanie miesięczne. ICK

  7. 4 kwietnia godzina 10- Spotkanie pracowników kop. Ignacy. ICK

  8. 18 maja- Majówka (Ośrodek Kiczyce koło Ochab).

  9. 8-20 czerwca - Wczasy Dziwnów(indywidualnie).

  10. 24 czerwca- Wianki na Gzelu.(Noc Świętojańska)

  11. Lipiec i sierpień(dziadki, dzieci i wnuki) rodzinne spotkania z konkurencjami.

  12. 11-15 września- wycieczka do Krynicy i okolic.

  13. 21 września- Spotkanie na imprezie sponsorowanej.

  14. 19 październik- Spotkanie miesięczne. ICK

  15. 16 listopada- Spotkanie organizacyjne XVIII Gwarków lub Karczma Piwna. ICK

  16. 25 listopada-XVIII Gwarki lub Karczma Piwna (ICK Niewiadom).

  17. 3 grudnia – Uroczysty obiad Barbórkowy. Gospoda Niedobczyce.

  18. 19 grudnia- Spotkanie opłatkowe. Zakątek Smaku.

 

Wszystkie terminy podawane zostaną z wyprzedzeniem oraz oznaczonym czasie i miejscu spotkania na naszej stronie www sitg-ignacy. Z uwagi na zaistniałe okoliczności w ICK Niewiadom, nasze spotkania odbywały się będą w czwartki.

 

Zarząd Koła SITG Ignacy.