Koło seniora SITG "IGNACY"

wita na swojej stronie

 

Spotkania Seniorów odbywają się

 w terminach podanych w Internecie na naszej stronie: www.sitg-ignacy.pl 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w działalności koła