Artykuł o modernizacji i przebudowie budynków nadszybia

i maszyny wyciągowej szybu Kościuszko, czytaj na stronie www.rybnik.com.pl