Koło Seniora SITG Ignacy

 • Koło seniorów SITG byłej kopalni „IGNACY” w Rybniku- Niewiadomiu  istnieje od 2003 roku i zrzesza emerytów i byłych pracowników KWK "Ignacy",
 • Celem działania Koła Seniora jest  umożliwienie i  ułatwienie kontaktów towarzyskich pomiędzy byłymi pracownikami  naszej kopalni jak też organizowanie różnego rodzaju imprez  rozrywkowych i turystycznych z których  korzystają przede wszystkim członkowie naszego koła wraz z rodzinami.

 • Obecnie Koło Seniorów liczy 31członków

 • W dniu 18 października 2018 w restauracji Feniks w Radlinie odbyło się Walne Zebranie członków koła seniora SITG Ignacy na którym wybrano władze koła na nową kadencję.

  Skład zarządu: 
  - prezes - Joachim Rduch   
  - zastępca prezesa  - Mirosław Wilczek 
  - sekretarz  - Lucjan Nosiadek
  - skarbnik,  - Jerzy Latoń
  - członek zarządu  - Ilona Froncek  

  W skład komisji rewizyjnej wchodzą :
  - przewodniczący - Stanisław Drobot
  - zastępca - Smołka Norbert
  - członek - Eryk Grosman

 • Oprócz comiesięcznych spotkań  organizowane są imprezy :
  - dzień kobiet
  - majówka w plenerze
  - wycieczki autokarowe
  - Noc Świętojańska
  - tradycyjne GWARKI GÓRNICZE-HOYM 
  - spotkanie opłatkowe

 • Członkowie koła Koła Seniorów mają również swój udział w uświetnieniu imprez  organizowanych przez Stowarzyszenie Zabytkowej kopalni Ignacy

 • Od czerwca 2008 jest dostępna strona internetowa , przedstawiająca działalność koła seniorów.

 • Spotkania Seniorów odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca . O miejscu spotknia informujemy na naszej stronie internetowej

 • Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w działalności koła