Zarys historii kopalni

węgla kamiennego "Ignacy"


 • 1788 - w Niewiadomiu odkryto pokłady węgla.
 • 1792 - powstała kopalnia  "Hoym"
 • 1871 - w wyniku połączenia sąsiednich pól górniczych powstało gwarectwo,
  a kopalnia przyjęła nazwę "Skonsolidowana Kopalnia Hoym-Laura"
 • 1890 - kopalnię nabył książę Hugo zu Hohenlohe-Ochringen 
 • 1913 - kopalnia przekazana została spółce "Czernickie Towarzystwo Węglowe"
 • 1924 - kopalnia wraca do nazwy "Hoym"

  Hoym gruba
 • 1936 - Kopalnia przyjmuje nazwę "Ignacy" na cześć Ignacego Mościckiego
 • 1940 - Kopalnia Ignacy zostaje włączona do niemieckiego koncernu państwowego:Hermann Goring Werke"
 • 1945 - 1967- kopalnia Ignacy jest jedną z kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
 • 1968 - kopalnię Ignacy połączono z kopalnią Rydułtowy i od tego czasu funkcjonuje jako Rydułtowy Ruch II
 • 1992 - unieruchomienie bocznicy kolejowej

  tablica
 • 11-08-1995 -wydobyto ostatni wózek węgla
 • 12-10-1999 - powstaje Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
 • 13-10-2006 - demontaż lin nośnych i naczyń wyciagowych szybu Kościuszko
 • 2008 - 216 rocznica powstania Kopalni Hym-Ignacy
 • 3-09-2008 demontaż lin nośnych na szybie Głowacki
 • 10-09-2008 odcięcie dostaw pary do maszyn parowych


  cięcie liny

 

źródło: folder Zabytkowej Kopalni Ignacy