Historia Powstania Koła Seniorów SITG
byłej kopalni „IGNACY” w Rybniku- Niewiadomiu


 • Dnia 4 listopada 2003r grupa 16 osób stanowiąca grupę inicjatywną zwróciła się z prośbą do Zarządu Oddziału SITG w Rybniku o powołanie koła seniorów SITG byłych pracowników kopalni węgla kamiennego „ Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu.

 • Uchwałą nr. 6/Pr/2003r z dn. 6.XI.03 Zarząd Główny Katowice Oddział w Rybniku powołał Koło Seniorów SITG byłej KWK „ Ignacy”.

 • W dniu 17 listopada w restauracji Renatka w Niewiadomiu odbyło się spotkanie założycielskie Koła Seniora „ Ignacy” w którym wziął udział sekretarz oddziału Rybnik p. Wojciech Kłosok oraz 29 byłych pracowników kopalni Ignacy
 • Wybrano władze koła

  Zarząd :
  1.Wypior Stanisław – Prezes
  2.Szczęsny Andrzej - Z-ca Prezesa
  3.Latoń Jerzy – Sekretarz
  4.Rduch Joachim – Skarbnik
  5.Chowaniec Jerzy – Członek
  6.Leonarski Stanisław – Członek

  Komisja rewizyjna:
  1.Drobot Stanisław – Przewodniczący
  2.Klima Jan – Członek
  3.Smołka Norbert – Członek
  4.Szczęsny Konrad – Członek

 • W pracy Koła postanowiono szczególną uwagę zwrócić na:

  -kultywowanie tradycji górniczych i regionalnych
  -współpracę ze Stowarzyszeniem Zabytkowej Kopalni IGNACY
  -współpracę z Domem Kultury w Niwiadomiu
  -organizowanie imprez, wycieczek, odczytów, pogadanek itp.
  -branie udziału w pracach Oddziału SITG

 • Ustalono miejsce spotkań – SZTYGARKA użyczona przez ZZ KADRA