XV GWARKI"HOYM-2014"

odbedą się 29 listopada 2014r o godz. 17.00 

w Domu Kultury w Niewiadomiu.

 
 

 

koszt 60 zł
zgłoszenia przyjmują: 
Rduch Joachim tel.324213664
Wypior Stanisław tel.608292554
oraz Dom Kultury Niewiadom.
 
organizator: Koło Seniora SITG "Ignacy"