Koło seniora SITG "IGNACY"

wita na swojej stronie

 

Spotkania Seniorów odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca, 

lub w terminach podanych w Internecie na naszej stronie: www.sitg-ignacy.pl 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w działalności koła

  

Spotkanie członków koła SITG Ignacy odbędzie się 

 

18 września 2019r. /środa/ o godzinie 17.00

 

 

na kopalni Zabytkowej kopalni Ignacy.

 

Prosimy o uragulowanie zaległych składek członkowskich

 


 

Propozycja wczasów w roku 2020 .

wstępne zapisy na zebraniu 18.09.2019